کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۲۵ تیر‌‌ماه ۱۴۰۳ | Monday, July 15, 2024
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک دانشنامه آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

آموزش پارک دوبل

  نکاتی در مورد آموزش پارک دوبل  

 چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷:۵۷|

به پارک کردن خودرو با دنده عقب میان دو خودرو پارک دوبل گفته میشود.

هنگام حرکت روبه جلو چنانچه بخواهیم میان دو خودرو که در کنار جدول خیابان پارک نماییم بایستی فضای خالی میان دو خودرو بیش 2 برابر طول خودرو 8 متر باشد و اگر کمتر از این اندازه باشد پارک کردن به صورت رو به جلو دشوار خواهد بود و بایستی از روش پارک دوبل استفاده کرد.

چنانچه فاصله میان دو خودرو  از 5/6 کمتر باشد ، دیگر به روش پارک دوبل نیز نمیتوان خودرو را پارک کرد.

جاهایی که نباید پارک دوبل انجام داد

1-در بزرگراهها (به دلیل سرعت زیاد خودروهای عبوری در لاین حرکت).

2-در حریم تقاطعها (15 متر مانده و پس از آن ها).

3-در مکانهایی که تابلو پارک ممنوع و توقف ممنوع نصب شده است.

4-در ایستگاههای اتوبوس ، تاکسی و نباید پارک کرده چه برسد به پارک دوبل

5-در روبروی پل ورودی پارکینگ منازل و ورودی کوچه و خیابان.

6-در حریم قانونی تابلوهای راهنمایی و رانندگی نباید از پارک دوبل استفاده کنیم (پارک کردن در این مکانها باعث کاهش دید کافی رانندگان وسایل نقلیه عبوری نسبت به تابلوهای یاد شده میگردد.) و دیگر مواردی که برابر قانون و  مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

کنترل کلاج (حرکت لاک پشتی) در پارک دوبل

برای اجرای درست پارک دوبل آموختن حرکت لاکپشتی به صورت کامل ضروری میباشد و بایستی مهارت بالایی در حرکت دادن خودرو به صورت سانتیمتری با کنترل کلاج خودرو داشت و در صورت تسلط نداشتن بر روی کلاج حرکت خودرو با سرعت و شتاب زیادی همراه شده و انجام پارک دوبل سخت و  دشوار میگردد.

رانندهای که بتواند پارک دوبل را باکنترل کامل روی کلاج به صورت درست انجام دهد، در راهبندان هانیز با کنترل بر روی کلاج میتواند به صورت ایست و حرکتهای پی در پی خودرو را به راحتی به  حرکت در آورد.

کنترل فرمان در پارک دوبل

رانندههای که از درک فرمان در دنده عقب برخوردار نباشد نمیتواندجهت چرخش فرمان را تشخیص دهد و بنابراین نمیتواند پارک دوبل را بدرستی انجام دهد و میبایست بیشترین تسلط را روی فرمان داشته باشد.

اهمیت پارک دوبل در آزمون رانندگی

یکی از دلایل انتخاب پارک دوبل برای آزمون رانندگی سنجش کنترل کامل کلاج میباشد زیرا رانندهای که در انجام پارک دوبل روی کلاج خودرو مسلط باشد در راهبندان های بسیار سنگین که ناچار است قدم به قدم مرتب ایست و حرکت کند نیز از کلاج خوبی برخوردار خواهد بود.

اهمیت درک گاز ترمز و هماهنگی با چشم و دست در پارک دوبل

در پارک دوبل راننده بایستی تسلط کاملی روی گاز و ترمز خودرو داشته باشد و هماهنگی لازم بین چشم راننده و فرمان که به عهده دست میباشد برقرار گردد و به بالاترین مهارت خود رسیده باشد تا بتواند پارک دوبل را به راحتی انجام دهد.

آموزش

بنابراین پارک دوبل نه تنها یک تکنیک برتر است بلکه اوج هماهنگی کامل میان کار چشم ، دست و پای راننده میباشد و این راه میتوان به بودن چنین هماهنگی در اندامهای بدن یک راننده  پی برد.

چگونگی انجام پارک دوبل (قسمت اول)

1-برای انجام پارک دوبل بایستی از فاصله 30 متری راهنمای سمت راست را زده و با پوشش دادن نقاط کور آینه پس از اطمینان از نبود خطر سرعت خودرو را کم کرده و از فاصله  دور در امتداد  خودرو مورد نظر قرار گرفته و به فاصله عرضی یک دست به اندازه 50 سانتیمتر کنار خودرو یاد شده به اندازه یک درب موتور جلوتر از آن ایست انجام میگردد، به گونه ایی که خودرو صاف ایستاده باشد و پس از صاف بودن خودرو بایستی فرمان خودرو نیز صاف باشد تا در هنگام حرکت به عقب خودرو صاف حرکت کند.

چنانچه فاصله خودرو پارک شده با جدول کم و چسبیده باشد فاصله ایستادن با خودروی کناری هنگام پارک دوبل به اندازه 70 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

قسمت دوم در پارک دوبل (فرمان اول)

پس از اطمینان از روشن بودن راهنمای سمت راست و دقت لازم و مراقبت از ترافیک رو به عقب به صورت لاک پشتی حرکت می گردد.

بهترین زمان برای چرخاندن فرمان به سمت پارک یا راست که به آن فرمان اول گفته میشود زمانی است که پس از دیده شدن انتهای خودرویی که قرار است پشت سر آن پارک گردد را در وسط شیشه 3 گوش عقب (شیشه لچکی) ببینیم بنابراین فرمان اول در همین زمان ضمن حرکت لاک پشتی رو به عقب کامل به سمت راست چرخانده می شود.

قسمت سوم در پارک دوبل (فرمان دوم)

برای انجام فرمان دوم در پارک دوبل بسته به تسلط راننده به فرمان خودرو چندین روش وجود دارد.

روش شماره یک برای شروع فرمان دوم

کسانی که از دست فرمان کندی برخوردار هستند پس از اینکه انتهای خودروی کناری (سرگلگیر سمت چپ یا چراغ راهنمای سمت چپ) را در داخل شیشه لچکی جلو دیدند آنگاه ایست وسط را انجام میدهند و سپس به صورت لاک پشتی حرکت کرده و همه فرمان را به سمت چپ چرخانده به گونه ای که پیش از اینکه سرگلگیر سمت راست خودرو به چراغ  راهنمای عقب در سمت چپ خودروی کناری برسد فرمان دوم بایستی به سمت چپ تمام شده باشد و سپس به صورت لاک پشتی جلوی خودرو به داخل پارک هدایت می گردد.

روش شماره دو برای شروع فرمان دوم

این روش پارک دوبل برای کسانی است که از دست فرمان بهتری برای چرخاندن برخوردار هستن و هنگامی است که انتهای خودروی کناری از روبروی دستگیره ثابت (جلوی دستگیره) دیده شد در این فرمان ایست وسط انجام داده می شود و سپس به صورت لاک پشتی رو به عقب حرکت کرده و همه فرمان به سمت چپ چرخانده می شود و پیش از اینکه سرگلگیر سمت راست خودرو به چراغ راهنمای عقب سمت چپ خودروی کناری برسد بایستی فرمان دوم در سمت چپ به آخر رسیده باشد و با حرکت لاک پشتی جلوی خودرو وارد پارک می گردد و وقتی خودرو صاف شد ایست می گردد.

روش شماره سه برای شروع فرمان دوم

 در این روش بایستی کمی زودتر از اینکه راهنمای اتومبیل کناری از روبروی دستگیره ثابت در جلوی در سمت راست دیده می شود ایست وسط انجام می گردد و چرخش فرمان دوم شروع می شود. برای کسانی است که از مهارت بالایی در کنترل کلاج خودرو و سرعت عمل زیادی در چرخاندن فرمان برخوردار هستند.

زمانی چرخش فرمان دوم شروع می گردد که راهنمای سمت چپ عقب خودروی کناری پس از ستون وسط سمت راست خودرو در شیشه بزرگ در جلو دیده شود و فرمان دوم پس از به حرکت در آوردن خودرو به صورت لاک پشتی به سمت چپ چرخانده می شود و پیش از اینکه سرگلگیر سمت راست خودرو به راهنمای عقب خودروی کناری برسد فرمان دوم به طور کامل به سمت چپ چرخیده باشد.

چکیده سه روش شروع چرخاندن فرمان دوم

1-روش پارک دوبل با لچکی جلو برای کسانی است که  از دست فرمان بسیار کند برخوردار هستند.

2-روش پارک دوبل دستگیره ثابت برای کسانی است که از دست فرمان بهتری برخوردار هستند.

3-روش پارک دوبل پس از ستون وسط برای کسانی است که دست فرمان آنها و همچنین کنترل کلاج دآنهال بسیار عالی می باشد و از مهارت بسیار بالایی برخوردار هستند.

پس از انجام پارک دوبل و اطمینان از صاف بودن خودرو در درون پارک دنده خلاص شده و ترمز دستی کشیده می شود.

چگونگی خروج از پارک و رعایت حق تقدم در پارک دوبل

برای بیرون آوردن خودرو از حالت پارک دوبل به صورت رو به جلو ابتدا راهنمای سمت چپ روشن می گردد و پس از دیدن آینه سمت چپ و آینه وسط و پوشش دادن نقاط کور آینه سمت چپ خودرو به صورت 30 درجه کج می گردد. (سرگلگیر سمت راست خودرو به وسط پلاک خودروی جلویی برسد) که به آن ایست خروج از پارک گفته می شود.

سپس سر راننده به سمت چپ برگردانده می شود و رو به عقب نگاه می کنند و با پوشش دادن نقاط کور آینه و رعایت حق تقدم به صورت لاک پشتی حرکت انجام می گردد و پس از اینکه خودرو در لاین جدید قرار گرفت فرمان خودرو صاف می گردد.

خروج

چگونگی  حرکت با دنده عقب پس از انجام پارک دوبل

1-راهنمای سمت راست روشن می گردد و پس از اطمینان از خالی بودن پشت خودرو انتفال ترمز از دستی به پایی انجام می گردد. پس از دنده گذاری به عقب و اطمینان از نبود خطر با حرکت لاک پشتی در دنده عقب به اندازه 10 تا 20 سانتی متر با سرعت عمل خوب فرمان خودرو 2   دور به سمت راست (به سمت جدول) چرخانده شده ایست می گردد.

2-کمربند کشیده می شود و تند به عقب چرخیده می شود دست چپ مرکز فرمان (ساعت 12) را گرفته و دست راست در پشت صندلی شاگرد را می گیرد و باسرعت قدم انسانی حرکت به عقب با دقت انجام می گردد و تا زمانی که ایست کامل انجام نگردیده سر به جلو برگردانده نمی شود.


 

آموزش پارك دوبل

آموزشگاه | آموزشی

کد محتوا: ۳۲۵۸

ارسال: چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷:۵۷

به روز شده: چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹:۲۴

کلید واژه‌‌ها: آموزش پارک دوبل

نوع: آموزشگاه

موضوع: آموزشی

فرستنده:

منبع:

پیوند:

بازدید: ۸۶۷۳

زبان: پارسی

(۱۳ مورد )
 

عنوان

متن

 

برای ورود باید به سایت وارد شده باشید.   در حال حاضر امکان ثبت نظر برای شما وجود ندارد، برای افزودن نظرتان، باید ابتدا به سایت وارد شده‌‌ باشید.

 ورود به سایت   برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

 ورود به سایت   چنانچه هنور در سایت عضو نشده‌‌اید، اینجا کلیک کنید.
(ثبت نام در سایت تنها ۱ دقیقه طول می‌‌کشد!)

   
نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...


 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شاهین


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاك ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸-۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shahin-ds.com

 

© ۱۴۰۳ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شاهین محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی